This Page

has moved to a new address:

Formerly-Know-As Mysza Movie: Ale głupi ci Amerykanie! - o współczesnej telewizji i patriotyzmie.

Sorry for the inconvenience…

Redirection provided by Blogger to WordPress Migration Service